Dozvuk letošních Dnů architektury: "Litomyšlská výzva"

Sdružení Za krásnou Olomouc se přidává k iniciativě předních českých architektů, která žádá zlepšení kvality architektury financované z veřejných zdrojů.

Pouze v několika málo českých a moravských městech se po Sametové revoluci podařilo, že místa starostů na několik let po sobě získali mimořádně schopní a společensky
angažovaní politikové. Těm několika málo osvíceným se podařilo něco tak výjimečného jako v Litomyšli.

Litomyšl naskočila do rozjetého vlaku svého rozvoje s takovou jasnozřivostí, že ani nepřibržďovala na problematických zastávkách kulturně dezorientovaných devadesátých let. Jela rovnou do stanice „Dobrá architektura“.

 Litomyšl je město, ze kterého se vidí kriticky.

Proto tato výzva právě tady a právě nyní.

1/ Vyzýváme politiky na všech úrovních, aby kvalita architektury veřejných staveb se stala předmětem jejich zájmu a byla zařazena do politických programů jejich stran.

Vždyť jedině osvícení politikové mohou formulovat zadání pro vznik dobré architektury.

2/ Vyzýváme profesní organizace, aby se vehementně zasazovaly o nejvyšší kvalitu všech typů soutěží, které vedou k zadávání veřejných stavebních zakázek.

Vždyť je to jejich hlavním posláním.

 

K mezinárodnímu dni architektury v Litomyšli dne 29. září 2012.

 

Ke stažení originál Litomyšlské výzvy s podpisy vyzývatelů a průvodní dopis starosty Michala Kortyše.