Členové a příznivci

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc rádo přivítá ve svých řadách každého, kdo se ztotožní s jeho cíly, jak jsou formulovány ve stanovách. Pro členství ve sdružení je třeba vyplnit níže přiloženou přihlášku a odeslat ji na adresu krasnaolomouc@gmail.com. Po schválení nového člena výborem sdružení a zaplacení ročního členského příspěvku 250 Kč je možné se plně zapojit do práce sdružení.

Přihláška ke stažení

 

Těm z vás, kteří nechtějí být vázáni členstvím, nabízíme možnost stát se příznivci sdružení. Přejete-li si být informováni o plánovaných akcích sdružení, napište nám na adresu krasnaolomouc@gmail.com