Oddělení památkové péče magistrátu aspiruje na cenu Bestia triumphans

bestia_triumphansTento přiléhavý příměr je více než sto let starým pojmenováním neblahých aktivit v historickém prostředí. Původně jím chtěli ochránci památek z Klubu Za starou Prahu v čele s Vilémem Mrštíkem, autorem stejnojmenného textu, poukázat na zhoubný dopad živelné „modernizace“ starého města pražského.

Sdružení Za krásnou Olomouc pracuje v jiných podmínkách, na pozadí jiných společenských poměrů a legislativy. Už v počátku svého vzniku vedli jeho členové diskusi o tom, zda neuvést v praxi periodické pejorativní ocenění se stejným názvem: Bestia triumphans!. Převážil nakonec názor upozorňovat spíše na počiny cenné, chvályhodné, takové, které městské – tedy nejen historické – prostředí ovlivňují pozitivně. A tak vznikla Cena Rudolfa Eitelbergera, loni udělená už potřetí.

Když se však zpětně díváme na kauzy, které sdružení Za krásnou Olomouc bylo nuceno už z podstaty své existence komentovat či ovlivňovat, vyniká z nich nad jiné pokus o prosazení záměru Šantovka-Tower, výškové budovy o 75 metrech v ochranném pásmu Městské památkové rezervace.

Nápady developerů jsou různé a sotva s nimi co naděláme. Od toho, aby se vešly do zákonem daných pravidel, je tady státní správa a samospráva, která by je měla hájit. A jak to dělá v Olomouci? Posviťme si na Oddělení památkové péče olomouckého Magistrátu. Jak vyplývá z posledních zpráv jeho vedoucí, Mgr. Kauerová, podruhé vydala kladné závazné stanovisko k témuž záměru. Až na drobné úpravy žádal investor (SMC Developement) o tentýž projekt na tomtéž místě, i když je všeobecně známo, že první závazné stanovisko orgánu památkové péče smetl ze stolu pro jeho nezákonnost Krajský úřad Olomouckého kraje. Upozorňoval tehdy nejen na formální nedostatky dokumentu, ale v mnoha bodech se dotýkal i věcné podstaty záměru.

Není tajemstvím ani to, že v mnoha obdobných kauzách tentýž úřad s poukazem na ochranné pásmo MPR rozhoduje a argumentuje přesně opačně, než v hájené kauze Šantovka Tower. Zapomíná na to, že je orgánem státní památkové péče? Mutuje pozvolna v Oddělení péče o silné investory?

Kladné závazné stanovisko bylo nachystáno pár dnů před schvalováním nového územního plánu. Počítal investor s tím, že se neschválí? Jeho zloba během samotného jednání a následné mediální výhružky by tomu nasvědčovaly. Územní plán je schválen – pro ty, kteří celou věc sledovali s nelibostí, to znamená alespoň malou výhru, protože další výškové stavby v blízkosti historického jádra už by dle něj vyrůst neměly. Anebo se najde ještě nějaká cesta, či spíše klička, jak záměr prosadit? Bude opět dlážděná „dobrýmy úmysly“ Oddělení památkové péče?

Půjde-li to takto dále, bude muset naše sdružení k ceně Bestia triumphans sáhnout. A už teď je předem jasné, který z kandidátů by měl největší šance na vítězství.

4. 10. 2014, ZKO

Dny architektury 2014 – se sdružením Za krásnou Olomouc tentokrát nejen v Olomouci!

Příroda a krajina ve městě: mosty přes řeku Moravu v Olomouci a kroměřížské zahrady, to jsou cíle architektonických procházek, které se uskuteční už tento víkend, 4. a 5. října v Olomouci a Kroměříži v rámci celostátního Dne architektury. Zaměření na přírodu a krajinu ve městě volně navazuje na jeho letošní motto „Do ulic, mezi domy“. Garantem čtvrtého ročníku na Olomoucku je opět sdružení Za krásnou Olomouc. Letošní program Dne architektury, který tradičně zaštiťuje pražské občanské sdružení Kruh, proběhne ve 52 českých a 3 slovenských městech.

Plánováno je celkem 115 akcí: http://www.denarchitektury.cz/. Těšíme se na Vás.

 

Olomoucké mosty
olomoucke_mosty1aProcházka podél řeky Moravy s diagnostikem stavu olomouckých mostů, specialistou na konstrukce a dopravní stavby Ing. Petrem Fryčákem a urbanistou Ing. Vilémem Švecem.
Po proudu projdeme podél řeky a prohlédneme si a prozkoumáme celkem deset mostních objektů (cca 5 km). Procházku zakončíme u mostu na ul. U Dětského domova v Nových Sadech.
Sraz: so 4. 10., 14:00, u posledního mostu v Černovíru (ulice Heydukova)

 

Kroměřížské zahrady
kvetna_zahrada2Procházka po kroměřížské Květné zahradě, zvané též Libosad, s architekty Petrem Valentou a Antonínem Novákem z architektonické kanceláře DRNH, spoluautory rekonstrukce Květné i Podzámecké zahrady, a se specialistou na zahradní architekturu, historikem umění Ondřejem Zatloukalem. Máme příležitost si prohlédnout právě zrekonstruovanou zahradu, která patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku.
Sraz: ne 5. 10., 13:00 před Květnou zahradou v Kroměříži (odjezd vlaku z hl. nádraží v Olomouci: 11:55)