Úprava fasády domu U Zlaté koule byla provedena nezákonně

Pamatujete si na kausu kontroverzní úpravy fasády domu U Zlaté koule v Olomouci?

Podali jsme na stavební odbor Magistrátu města Olomouce podnět k zahájení správního řízení a prošetření podezření ze spáchání přestupku / správního deliktu při úpravě fasády domu.

Stavební odbor nám odpověděl, že „…při posuzování stavebních úprav nelze než konstatovat, že byly provedeny stavební úpravy, které měly za následek změnu vzhledu stavby. Nebyla splněna jedna z podmínek ust. § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a tudíž stavební práce vyžadovaly stavební povolení. Při posuzování změny vzhledu stavby stavební úřad vycházel ze skutečnosti, že původní fasáda byla bohatě členěna ozdobnými fasádními prvky a fasáda nová je bez jakéhokoliv členění, tudíž je pouhým okem viditelná změna fasády. 

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad ex offo zahájil řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav dle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a vzhledem k tomu, že došlo k porušení stavebního zákona bude věc se stavebníkem projednána v rámci sankčního řízení.“

1

 

 

 

 

2

2 komentáře u „Úprava fasády domu U Zlaté koule byla provedena nezákonně“

  1. Tohle je bohužel praxe většiny stavebních úřadů , zateplení domu není podle nich není změna vzhedu, zjednodušují si tím práci a je to bohužel vidět na tváři mnoha měst v České republice, většinou naopak na to ještě čerpají dotace.Ty úřady které postupují dle zákona jsou pak označování za zybtečné prudiče….Je to smutný obrázek, když mizí historické fasády za anonymním polystyrénem a bohatou lčenist fasády nahrazjí křiklavé barvy..

  2. To je sice pravda, ale je třeba si uvědomit, že je to nyní viděno pouze jen z té jedné strany, tj. ze strany , že v daném případě celkem neoddiskutovatelně došlo k velkému a ne často viděnému excesu. Stavební úřad je vždy ten špatný, ale na druhou stranu, pokud by byl společenský požadavek na regulaci oprav fasád, tak se zvedne obrovská vlna nevole s titulky neúměrné a nesmyslné byrokracie a vymýšlení ze strany úředníků. Většina kravin ve stavebním zákoně vychází, když pominu nemístné zásahy některých znalých zákonodárců, z občansko právních sporů „sousedů“. Stavební úřady opravdu nemají potřebu řešit boudy pro psy, skluzavky pro děti, skládané bazény, ohradníky pro dobytek apod., ale takové blbosti některý ješita dotáhne k Nejvyššímu správnímu soudu a je vymalováno. U nás se vše zpochybňuje, chybí selský rozum, pak to tak dopadá. Je třeba také dodat: jak myslíte, že daný případ dopadne? Nemůže naprosto jinak než dodatečným povolením. Aby se stavební úřad zavděčil všem kritikům, udělí dotyčnému ještě nějakou pokutu. Nejsem zastáncem takových opravdu hnusných úprav domu, ale řešení je někde jinde, my prostě nejsme Němci či Rakušané, které by taková čuňárna nenapadla…naštěstí ale nejsme ani Rusáci nebo Rumuni:).

Komentáře jsou uzavřeny.