Komentáře Pavla Zatloukala a Rostislava Šváchy k problematice osvětlení Horního náměstí

Prof. Pavel Zatloukal

pavel_zatloukalV roce 1994 se začala připravovat rekonstrukce veřejných ploch olomouckého Horního náměstí. Přípravy se děly potichu, řešení bylo svěřeno dvěma studentkám (!). Hornímu náměstí hrozily nevratné památkové ztráty. Zapojil jsem se tehdy do komunální politiky mj. s cílem pomoci řešit tento a podobné problémy otevřeně, transparentně a v co nejvyšší kvalitě na základě architektonické soutěže. To se zdařilo a zcela přesvědčivě v ní zvítězil návrh týmu, který pak rekonstrukci dovedl do konce. Sklidila mnohá – i mezinárodní – ocenění. Olomoucké Horní náměstí si díky tomu zachovalo svůj starobylý charakter a představuje dnes u nás jednu z mála světlých výjimek. Ostatně, na základě tohoto nepochybného úspěchu byla tato forma rekonstrukce užita i při nedávno dokončené obnově Dolního náměstí. Rekonstrukci Horního náměstí se však ve volebním období 1994-1998 nepodařilo dokončit; v roce 1997 muselo město kvůli povodni přehodnotit rozpočet. A v následujícím volebním období nastaly komplikace jak ze strany příslušného radního, tak některých pražských památkářů. Nakonec bylo z nouze zvoleno kompromisní řešení, jež se neukázalo šťastným – instalované lampy neposkytují dostatečné osvětlení, což pochopitelně celou rekonstrukci degraduje. Přimlouvám se velmi za to, aby byl nyní, dvě desetiletí od začátku celé akce, projekt dokončen v duchu architekty navrženého řešení, které se může stát – pokud jsem schopen to posoudit – korunou významného díla jak po stránce technické, tak estetické.

 

Prof. Rostislav Švácha

svacha_boxHorní náměstí v Olomouci prošlo po roce 1995 úpravou podle projektu architektů Hláska, Hájka a Šépky, vybraného odbornou porotou k realizaci po jeho vítězství ve veřejné architektonické soutěži. Nová podoba náměstí se stala vzorem pro jiná města v českých zemích a vysoce ji hodnotil také český i zahraniční architektonický tisk. Nedílnou součást tohoto projektu tvořily lampy veřejného osvětlení s osobitým designem. Tyto lampy sice podle původního projektu provedeny nebyly, stále však existuje reálná možnost vyrobit je a osadit je na náměstí. Nynější nápad olomouckého magistrátu, instalovat na náměstí lampy jiné, vyhlédnuté představiteli města bez konzultace s architekty, pokládám za příklad diletantského projektování, jaké se ocitá v rozporu s myšlenkami vítězného architektonického projektu z roku 1995 a může celkové řešení zkazit. Instalování jiných lamp než těch, jaké pro náměstí navrhli architekti Hlásek, Šépka a Hájek, kromě toho narušuje jejich autorská práva a ocitá se tak i v rozporu se zákonem. Předpokládám, že si to architekti nedají líbit a že se kvůli tomu budou s městem soudit, tak jako neváhali soudit se ani v případě zkažené soutěže na Národní knihovnu České republiky v Praze v roce 2007 – a tento proces patrně vyhrají! Když tedy město Olomouc nebude hledět na autorská práva architektů, může se stát, že pak bude muset nové lampy demontovat a odstranit a peníze daňových poplatníků tak vylétnou komínem, nehledě na ostudu, jakou si tím město způsobí.

 

Další články k tématu:

Kauza osvětlení Horního náměstí pokračuje – město pro jedinečné historické jádro Olomouce preferuje katalogový produkt 

Simona Juračková: Jak to bylo s lampami?

Jan Šépka: Úpravy Horního náměstí v Olomouci – příběh lampy