Svatováclavská architektonická exkurze na Pálavu

pátek 28. září 2012

místo a čas setkání: vestibul Hlavního nádraží v Olomouci, 7 hodin

Trasa:

7.06 odjezd vlakem z Olomouce (směr Břeclav)

9.00 příjezd do stanice Šakvice

Pěšky se vydáme na prohlídku asi 3 km vzdálené budovy vinařství Sonberk arch. Josefa Pleskota.

11.11 odjezd autobusem ze zastávky Popice-rozcestí do Dolních Věstonicm, odkud vystoupáme na hrad Děvičky na severním výběžku Pálavy.

Během pochodu přes celé pohoří Pálavy (asi 11 km) se zastavíme a občerstvíme v příjemném prostředí Café Fara v Klentnici, kde si též prohlédneme nový dřevěný penzion arch. Marka Jana Štěpána.

Pěší pochod zakončíme v Mikulově, kde navštívíme novou Galerii Závodný arch. Štěpána Děngeho.

18.02 odjezd z Mikulova zpět do Olomouce (příjezd 20.52)