Proti výškovým stavbám v Olomouci

V úterý 22. května 2012 předali členové petičního výboru v čele s historikem architektury prof.  Rostislavem Šváchou do rukou primátora města Martina Novotného petici Proti výškovým stavbám v Olomouci, kterou k 21. květnu podepsalo přes 800 občanů.

Tisková zpráva

TEXT PETICE PROTI VÝŠKOVÝM STAVBÁM V OLOMOUCI

K rukám primátora Statutárního města Olomouce pana Martina Novotného

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme změnu znění připravovaného návrhu Územního plánu statutárního města Olomouce, resp. těch jeho pasáží, které v budoucnu v našem městě připouštějí vznik dalších výškových staveb.
Dále žádáme, aby kompetentní výkonné orgány Magistrátu města Olomouce zaujaly jednoznačně NEGATIVNÍ stanovisko k právě probíhajícím řízením i ke všem dalším fázím projektů, které by s objemem výškové stavby pracovaly. Aktuálně máme na mysli především připravovanou věžovou stavbu v lokalitě Šantovka mezi ulicemi Kosmonautů, Wittgensteinovou a Šantovou. Jsme přesvědčeni, že výškové stavby nenahraditelně poškozují panorama města, o čemž svědčí neblahá zkušenost s již stojícími objekty na třídě Kosmonautů a v ulici Jeremenkově. Panorama historického města je veřejnou hodnotou, která si zaslouží mimořádnou péči a ochranu, a je nanejvýš nepřípustné ji „privatizovat“ pro potřeby úzké skupiny majitelů a uživatelů výškových staveb.

Děkujeme.

Petiční výbor:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Mgr. Martina Mertová
Mgr. Jakub Potůček
Mgr. Alexandr Jeništa

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Mgr. Jakub Potůček