Tisková zpráva k poslednímu vývoji kauzy Spirituália

Jeden den před nabytím účinnosti nového územního plánu Olomouce (29. 9. 2014) se na úřední desce olomouckého magistrátu objevilo kladné územní rozhodnutí pro záměr 53m vysoké

tisk_spiritualia_12_11_2014_03

novostavby v areálu tzv. BEA centra. Nová územně plánovací dokumentace byla patnáct dnů předtím schválena Zastupitelstvem a všichni zasvěcení věděli, co obnáší – konec výškových staveb.

Zdálo by se tedy, že podnikatel Josef Tesařík, investor uvažované věže s úsměvným názvem Spirituália, společně se stavebním úřadem a za vydatné pomoci Rady města tento napínavý závod vyhráli.

Do hry však vstupují právníci zastupující skupinu obyvatel v sousední bytovce. Jak v prvním odvolání, tak nyní, po vydání územního rozhodnutí, přicházejí se sérií námitek, jimiž by chtěli napadené rozhodnutí zrušit. Své odvolání staví na několika argumentech. „Podjatost úředníků jmenovaných do svých funkcí zástupci města, jehož vedení dalo kontroverzní stavbě zelenou výměnou za splnění banálních podmínek, které investor stejně nesplnil“, vyjmenovává ing. Zdeněk Hrbáček, zástupce vlastníků bytů a pokračuje: „Nestandartní byl přístup Rady města Olomouce, když vyňala z evidence územní studii, která v lokalitě bývalých kasáren 9. května upravovala pravidla výšky zástavby. My jsme je museli respektovat, postavili jsme dům nižší, než jsme plánovali, ale investor Spirituálie, tedy Tesco SW, už nikoliv. Přitom Rada města, kde není jediný odborník v oblasti architektury či urbanismu, měla k dispozici stanovisko Odboru koncepce a rozvoje, které jasně říkalo, že další vysoká stavba už tam být nemá.“

„Všechny termíny schvalovacího procesu i způsob vypořádání našich námitek také mluví o tom, že stavební úřad jednoznačně stranil investorovi“, dodává Hrbáček.

Rozhořčení jsou rovněž zástupci sdružení Za krásnou Olomouc, které dosud věnovalo spoustu energie medializaci kauzy Šantovka Tower. „Šantovku to připomíná v mnohém: veřejnost opět neviděla ani jednu vizualizaci, která by ukazovala, jak se zamýšlená věž promítne v panoramatu města“, komentuje záměr Martina Mertová. „Zarážející je snaha vše prosadit pokoutně, bez účasti veřejnosti a co je nejhorší, ve spolupráci s vedením města a na hraně zákona.“ Věžák BEA centra Josefa Tesaříka už ukázal dost zřetelně, jak výrazně se výškové stavby dneška vepisují do historického obrazu města. Namísto uznání tohoto obrazu jako jeho přirozeného symbolu stojí naivní přesvědčení, že rozvoj a prosperitu regionu může reprezentovat jen přečnívající, sklem opláštěný dům.

 

Fotogalerie: zákresy věže Spiritualia do panoramatu Olomouce

„Investor mluví květnatě o „službě veřejnosti“ – s ní však nekomunikuje. Anebo užívá líbivého obratu, že jde o „dar městu“. Panorama, které po budově RCO poškodil ještě více stavbou BEA Centra – veřejnosti však paradoxně (anebo příznačně) uzavřenou – chce dát městu darem v podobě vyhlídky na to, co zbylo. Je to další pro Olomouc zbytečná stavba, devastující ty nejcennější hodnoty, které město má. Takovému daru se neříká jinak než danajský“, dodává Mertová.

Klub olomouckých architektů vytýká stavebnímu úřadu nekompetentnost a neodbornost v oblasti rozhodování o otázkách urbanistických a památkářských. Souhlasí s podateli odvolání, že se úředníci nevypořádali dostatečně s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. „Evidentní je nesoulad s regulačním plánem Městské památkové rezervace, na nějž už upozornili pracovníci odboru koncepce a rozvoje. Stavební úřad například bere v potaz vyhodnocení dálkových pohledů dodaných stavebníkem, nikoliv už tímto odborem“, vysvětluje architekt Tomáš Pejpek.

 

Vydáno k tiskové konferenci 12. 11. 2014

O. s. Za krásnou Olomouc, Klub architektů Olomoucka a skupinu vlastníků bytů Nezvalova 1293/2A, Olomouc, zastoupené Ing. Zdeňkem Hrbáčkem