Prezentace knihy: Martin Horáček, Za krásnější svět

Prezentace knihy historika a teoretika architektury Martina Horáčka Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století.

Moderuje historik umění Ondřej Jakubec.

Proč se nám líbí stará města a stavby v tradičních slozích? Proč se vedou spory o tom, zda je dnes přípustné stavět podobně? Jak se sympatie ke starým – tradičním – architektonickým formám vyrovnávají s novými názory a potřebami? Cestu k odpovědím na takové otázky nabízí nová kniha M. Horáčka. Vysvětluje, proč jsou tradiční (nemodernistické) architektonické styly stále populární a živé, a vypráví příběh vztahu člověka k tradičnímu stavění od konce 19. století do současnosti. Podrobně je představena situace v českých zemích. V předkládaném rozsahu a záběru nemá publikace ve světové odborné produkci srovnání.
Pořádáno ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal.

Vstup zdarma.

Po 24. 2. 2014 / 18.00 hodin / Café 87, Denisova 47, Olomouc