Spolek Za krásnou Olomouc

Zapsaný spolek Za krásnou Olomouc, původně občanské sdružení, založili v roce 2007 tři olomoučtí historikové umění – Marcela Marková, Martin Horáček a Ondřej Jakubec, za podpory dalších zainteresovaných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Pohnutkou jim k tomu byla nespokojenost s mnoha dosavadními městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch budoucích. S jednoduchým cílem – zasadit se o příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí pro současné obyvatele města.

V posledních letech se členové spolku zaměřili na pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, výstav a pravidelné udílení Ceny za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Mnohé z pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními a ožehavými problémy města. Vytváříme prostor pro otevřenou diskusi, podloženou názory odborníků tak, aby argumentace byla věcná, zbavená zjednodušujících zkratek či invektiv.

Podle svých stanov si občanský spolek Za krásnou Olomouc klade za hlavní cíle následující:

–  ochranu urbanizované i neurbanizované krajiny a celkově ochranu životního prostředí a péči o ně v Olomouci a na Olomoucku

–  sledování proměn historického obrazu města Olomouce a přilehlého regionu a vyjadřování se ke konkrétním přestavbám, novostavbám a dalším architektonickým a urbanistickým zásahům do jeho organismu, jakož i aktivní účast v konkrétních územních, stavebních a správních řízeních

–  informování veřejnosti o chystaných stavebních a urbanistických změnách ve městě Olomouci a na Olomoucku, které budou mít vliv na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty dotčených lokalit (zejména na Městskou památkovou rezervaci Olomouc)

–  popularizaci kulturních, historických a uměleckých hodnot a problematiky péče o památky a kulturní dědictví

–  podporu, ochranu a popularizaci tradičních lokálních stavebních a řemeslných technologií a tvarosloví a obecně podporu a udržování pozitivní kulturně historicky podmíněné rozmanitosti v architektuře, urbanismu a péči o krajinu

–  propagaci a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje v Olomouci a na Olomoucku

–  postupnou nápravu nejvýraznějších památkových, architektonických a urbanistických škod způsobených Městské památkové rezervaci Olomouc a ostatním památkově a umělecky hodnotným lokalitám Olomoucka po druhé světové válce

Současní členové výboru zvoleni na členské schůzi dne 3. 6. 2021

Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, pokladnice spolku

Anna Waisserová – historička umění

Klára Jeništová – historička umění

Jan Jeništa – polonista, vysokoškolský pedagog

Jana Kiesewetterová – historička umění, předsedkyně spolku

Revizorkou spolku byla zvolena Martina Mertová – historička umění

 

Současní členové výboru zvoleni na členské schůzi dne 11. 12. 2018

Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, pokladnice spolku

Anna Waisserová – historička umění

Klára Jeništová – historička umění

Jan Jeništa – polonista, vysokoškolský pedagog

Jana Kiesewetterová – historička umění, předsedkyně spolku

Revizorkou spolku byla zvolena Martina Mertová – historička umění

 

Členové výboru zvoleni na členské schůzi 4. května 2016

Martina Mertová – historička umění

Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, pokladnice a předsedkyně  spolku

Alexandr Jeništa – rusista, překladatel a divadelní produkční

Lukáš Blažek – architekt

Ivo Überall – biolog, historik umění

Aneta Zlámalová – historička umění, památkářka

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen  Jan Jeništa – polonista, vysokoškolský pedagog.

 

Členové výboru zvoleni na členské schůzi

Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, předsedkyně a pokladnice spolku

Daniela Kaňáková – historička umění, památkářka, místopředsedkyně spolku

Petr Daněk – urbanista

Alexandr Jeništa – rusista, překladatel a divadelní produkční

Martina Potůčková – historička umění, kurátorka Muzea umění Olomouc

Ivo Überall – biolog, historik umění

Aneta Zlámalová – historička umění, památkářka

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen  Jan Jeništa – polonista, vysokoškolský pedagog.

 

Členové výboru zvolení na členské schůzi dne 23. 1. 2014

Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, předsedkyně a pokladnice spolku

Martina Potůčková – historička umění, kurátorka Muzea umění Olomouc, místopředsedkyně spolku

Petr Daněk – urbanista

Alexandr Jeništa – rusista, překladatel a divadelní produkční

Jan Jeništa – polonista, vysokoškolský pedagog

Daniela Kaňáková – historička umění, památkářka

Martina Mertová – historička umění, kurátorka sbírky architektury Muzea umění Olomouc

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen Mgr. Marek Šobáň – pedagog a lektor.

 

Členové výboru zvolení na členské schůzi dne 31. 1. 2013

Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, předsedkyně a pokladnice spolku

Martina Potůčková – historička umění, kurátorka Muzea umění Olomouc, místopředsedkyně spolku

Alexandr Jeništa – rusista, překladatel a divadelní produkční

Martina Mertová – historička umění, kurátorka sbírky architektury Muzea umění Olomouc

Jan Jeništa – polonista, vysokoškolský pedagog

Petr Daněk – urbanista

Robert Šrek – historik umění

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen Mgr. Marek Šobáň – pedagog a lektor.

 

Členové výboru zvolení na členské schůzi dne 12. 1. 2012

Mgr. Alexandr Jeništa – rusista, překladatel a divadelní produkční, předseda spolku

Mgr. Jakub Potůček – historik umění, kurátor Muzea umění Olomouc, místopředseda spolku

Mgr. Martina Mertová – historička umění

Mgr. Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, pokladnice spolku

Mgr. Martina Potůčková – historička umění, kurátorka Muzea umění Olomouc

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen Mgr. Marek Šobáň – pedagog a lektor.

 

Členové výboru zvolení na členské schůzi dne 16. 11. 2010

Mgr. Alexandr Jeništa – rusista a divadelní produkční, předseda spolku

Mgr. Dominika Kovaříková – právnička

Mgr. Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, pokladnice spolku

Mgr. Nina Michlovská – historička umění, doktorandka na Katedře dějin umění FF UP

Mgr. Jakub Potůček – historik umění, kurátor Muzea umění olomouc, místopředseda spolku

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen Mgr. Marek Šobáň – pedagog a lektor.

 

Členové výboru zvolení na první výroční schůzi dne 11. 5. 2009

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. – historik umění a kurátor, vysokoškolský pedagog, předseda spolku

Mgr. Alexandr Jeništa – rusista a divadelní produkční, místopředseda spolku

Mgr. Dominika Kovaříková – právnička

Mgr. Michaela Johnová Čapková – pedagožka, lektorka, pokladnice spolku

Martin Fišr – kurátor

Revizorem spolku byl členským výborem zvolen Mgr. Marek Šobáň – pedagog a lektor.

 

Členové výboru ve funkčním období 10. 4. 2008 – 11. 5. 2009

PhDr. Martin Horáček, Ph.D. – historik umění a vysokoškolský pedagog, předseda spolku

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. – historik umění a kurátor, místopředseda spolku

Mgr. Alexandr Jeništa – rusista a divadelní produkční

Mgr. Dominika Kovaříková – právnička

Mgr. Marcela Marková – historička umění; vystřídána Mgr. Michaelou Johnovou Čapkovou – pedagožkou a lektorkou