Členové a příznivci

 

Členské příspěvky

Vážíme si Vaší podpory! Členské příspěvky držíme dlouhodobě příznivě na 250,- Kč. Moc děkujeme, že preferujete platbu na náš transparentní účet u Raiffeisenbank:

č. ú. : 3324717001/5500

Noví členové

Spolek Za krásnou Olomouc rád přivítá ve svých řadách každého, kdo se ztotožní s jeho cíli, jak jsou formulovány ve stanovách. Pro členství ve sdružení je třeba vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu krasnaolomouc@gmail.com. Po schválení nového člena výborem sdružení a zaplacení ročního členského příspěvku 250 Kč je možné se plně zapojit do práce sdružení.

Fandíte nám?

Těm z vás, kteří nechtějí být vázáni členstvím, nabízíme možnost stát se příznivci spolku. Uvítáme zejména finanční podporu, která pokryje výdaje při pořádání vycházek, přednášek, nezbytné propagaci, přípravě tiskovin apod. Lze využít náš transparentní účet u Raiffeisenbank č. ú. : 3324717001/5500.

Baví Vás náš program?

Přejete-li si být jako příznivec našich aktivit informován o plánovaných akcích spolku, napište nám na adresu krasnaolomouc@gmail.com

 

Sídlo spolku, Molitorova knihovna, Kosinova 7 Olomouc