Členové a příznivci

Zapsaný spolek Za krásnou Olomouc rádo přivítá ve svých řadách každého, kdo se ztotožní s jeho cíly, jak jsou formulovány ve stanovách. Pro členství ve sdružení je třeba vyplnit níže přiloženou přihlášku a odeslat ji na adresu krasnaolomouc@gmail.com. Po schválení nového člena výborem sdružení a zaplacení ročního členského příspěvku 250 Kč je možné se plně zapojit do práce sdružení.

Přihláška ke stažení

Těm z vás, kteří nechtějí být vázáni členstvím, nabízíme možnost stát se příznivci sdružení. Uvítáme zejména finanční podporu, která pokryje nezbytné výdaje při pořádání vycházek, přednášek, nezbytné propagaci, přípravě tiskovin apod. Lze využít náš transparentní účet u Raiffeisenbank č. ú. : 3324717001/5500.

Přejete-li si být informováni o plánovaných akcích sdružení, napište nám na adresu krasnaolomouc@gmail.com