Iniciativa Občané proti Šantovka Tower komentuje poslední dění kolem kontroverzních výškových staveb v Olomouci

Krajský úřad Olomouckého kraje 24. 1. 2014 zrušil bez možnosti odvolání v přezkumném řízení závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, vydané 3. 10. 2013 ve věci novostavby Šantovka Tower. Svůj krok odůvodnil tím, že souhlasné závazné stanovisko, povolující stavbu výškové budovy, bylo vydáno v rozporu s ustanoveními památkového zákona i správního řádu.

Zrušení závazného stanoviska v této kauze však není konečným krokem k ochraně panoramatu a památkové hodnoty významné Městské památkové rezervace Olomouc (dále MPR) před dalšími možnými, nevhodně umísťovanými, výškovými stavbami. V přezkumném řízení se Krajský úřad zabýval pouze otázkou procesní, a ne otázkou věcnou, tedy zda vybudování Šantovka Tower naruší či nenaruší památkovou hodnotu historického jádra města. Tuto prioritní otázku bude nutno v nejbližší době neodkladně řešit, když, jak se ukazuje, magistrát města, který má svěřenou památkovou hodnotu historického jádra chránit, ji ani nedokáže ve svém závazném stanovisku jasně definovat a zdůvodnit.

Přetrvává tak stav, kdy MPR není řádným způsobem chráněna proti nevhodným, historické město poškozujícím developerským záměrům. Patří mezi ně nejen Šantovka tower, ale i čerstvě představená „věž Spirituality“ s jejími 45 metry. Do doby, než bude schválen a vydán nový územní plán města Olomouce, který po projednání s Ministerstvem kultury České republiky neumožňuje například pro Třídu Kosmonautů stavby vyšší než 29 metrů (tedy 8-9 podlaží), je nutné přijmout účinné opatření. Existuje elegantní územně plánovací opatření, které umí zabránit nevhodným projektům, překračujícím nově dohodnuté výškové limity v období, kdy existuje věcný rozpor mezi stávajícím platným územním plánem města a zpracovaným návrhem nového územního plánu. Je jím územní opatření o stavební uzávěře, jež lze vymezit tak, aby v určeném území nezabránilo ostatní stavební činnosti. V souladu se stavebním zákonem a zákonem o obcích je plně v kompetenci Rady města Olomouce.

Obavy, které často slýcháme, že by nový územní plán „škrtil investory a neumožnil rozvoj centra“, jsou dle našeho názoru liché. Možnost stavět v ochranném pásmu MPR až sedmipodlažní objekty a na blízké třídě Kosmonautů dokonce devítipodlažní stavby není žádným omezením pro rozvoj města, ale naopak výzvou pro osvícené investory a projektanty, aby svoji prestiž dokázali spojit s přístupem respektujícím hodnoty historického jádra. Oddalování schválení nového územního plánu se nám v tomto světle jeví jako účelové.

Zástupci Iniciativy Občané proti Šantovka Tower vyjadřují politování nad skutečností, že umísťování výškových staveb v Olomouci neprobíhá podle předem schválených pravidel podle kvalitních koncepčních dokumentů, ale na základě jednorázových politických rozhodnutí (zatržené výškové stavby na sladovně při Wolkerově ulici, povolené výšková stavba BEA centra na Třídě Kosmonautů, projekt Šantovka Tower), která nadřazují zájmy developera nad zájmem obecným. Jsme přesvědčeni, že právě rizika vyplývající z tohoto stavu v minulých obdobích vedla Ministerstvo kultury České republiky k razantnějším výškovým limitům. Znovu se ptejme, není oněch 29 m dost pro lokální výškové dominanty nově budovaných čtvrtí v blízkosti historického jádra?

Apelujeme na město, aby zřídilo speciální pracovní komisi složenou z nezávislých odborníků všech dotčených oblastí, která by zpracovala potřebný dokument výškového zónování, jehož regulativy by byly uzákoněny.

Výsledek přezkumného řízení také potvrdil neudržitelnou situaci v oblasti památkové péče v Olomouci. Tento stav nemůžeme omlouvat dvojkolejností památkové péče se svými složkami poradní a rozhodující. V závažných kauzách, které by mohly mít nevratný dopad v celoměstském rozsahu, je nutné nacházet shodu napříč oběma subjekty památkové péče. Rada města Olomouce by tak měla podniknout všechny potřebné kroky k obnovení konstruktivní komunikace mezi odborníky a úředníky. Krajský úřad doložil, jak exemplárně v tak závažné kauze selhalo magistrátní Oddělení památkové péče. Jeho snaha posvětit vydaným závazným stanoviskem tento kontroverzní záměr, má sotva co dočinění s úřednickým zaškobrtnutím. Kumulace pochybení je až nápadně velká. O důvodech takového postupu, který lze nazírat i jako protizákonné jednání s cílem otevřít investorovi cestu, stále můžeme jen spekulovat.

Nedovolme, aby se liknavostí kompetentních osob vytvářel prostor pro další podobné záměry a vadná, snadno zpochybnitelná úřední stanoviska. Stojí to peníze, čas a může to stát i nevratnou ztrátu historického dědictví.

 

za Iniciativu Občané proti Šantovka Tower,

Petr Daněk, Pavel Grasse, Tomáš Pejpek, Martina Mertová, David Helcel, Alexandr Jeništa, Michaela Johnová Čapková, Dominika Kovaříková, Michal Krejčí, Martin Lubič, Martina Potůčková, Rostislav Švácha.

Kontakt pro média:

Tomáš Pejpek 777 184 772

Petr Daněk 777 122 518

2 komentáře u „Iniciativa Občané proti Šantovka Tower komentuje poslední dění kolem kontroverzních výškových staveb v Olomouci“

  1. Me by se v Olomouci Santovka Tower libila moc. Pokud kvuli par zavistivcum nebude, je to skoda

    1. Ja vim, pane Alaci. Bodejt by se Vam nelibila, kdyz Vam z ni potecou penize 😉

Komentáře jsou uzavřeny.