Rostislav Švácha reaguje na článek v Radničních listech

Zveřejňujeme text profesora Rostislava Šváchy adresovaný 6. ledna 2014 redakci Radničních listů, který reaguje na článek Výškové budovy ve městě – věc soukromá, nebo veřejná?. Redakce jej odmítla otisknout s odůvodněním, že se nejbližší číslo měsíčníku již nebude tématu Šantovka Tower věnovat, a nezaručila ani, že by jej později otiskla v plné šíři. Vzhledem k aktuálnosti kauzy a jejím možným dopadům považujeme za korektní poskytnout veřejnosti bezodkladně maximum informací k této věci. Může nás jen mrzet, že poté, co zástupci Radničních listů deklarovali jejich maximální otevřenost, zatím dělají pravý opak.

 

Vážená paní redaktorko Jedličková,

se zájmem jsem si přečetl texty v Radničních listech 12/2013, věnované problému Šantovka Tower. Patřím odpočátku k odpůrcům tohoto projektu a rád bych proto upozornil na dvě stránky sporu, které Váš materiál zviditelnil. Zaprvé, pan primátor Novotný a pan zastupitel Martinák shodně tvrdí, že rozhodnutí o stavbě Šantovka Tower nezávisí na nich, nýbrž na orgánech státní správy a samosprávy. Kdyby se pokusili projekt zastavit, o což je žádá část olomouckých občanů, tak by to prý v Olomouci bylo „jako v gubernii, kde rozhoduje samovládce“ (slova primátorova) nebo jako „z časů před rokem 1989“ (zastupitel Martinák). Té části olomoucké veřejnosti, která věří, že stavba Šantovky Tower naruší historické panorama a odporuje proto zákonu o památkové péči, oba vlastně říkají, že má mlčet, protože všechny problémy tohoto projektu za nás vyřeší úřednický aparát. Upřímně řečeno, jako v gubernii nebo jako před rokem 1989 si připadám právě kvůli takovýmto výrokům pana primátora a pana zastupitele Martináka. Vždyť je to úřednický aparát, kterému oba přisuzují roli samovládce, proti jehož rozhodnutí se nikdo nesmí ozvat. Osobně jsem nabyl dojmu, že místo toho, aby projekt odporující zákonu zastavily, olomoucké úřední orgány naopak jednají v jeho prospěch a že místo institucí ochraňujících veřejný zájem se stávají převodovou pákou pochybného podnikatelského záměru. Pan primátor a pan Martinák však proti tomu nezasáhnou. Zadruhé, z výroků investora Šantovky Tower pana Morávka a pana zastupitele Martináka v Radničních listech jako bychom si měli odnést ponaučení, že Olomouci ani nezbývá nic jiného než mrakodrap postavit, protože stavět do výšky si žádá dnešní doba a potřeba městského rozvoje. Oba nám tak podle mého názoru vnucují podobný druh fatalismu jako ten, jaký chce vložit osud města do rukou jeho úřednického aparátu. Ve skutečnosti ale není nikde psáno, že se všude mají stavět výškové stavby. V rozporu s míněním pana Morávka ani neexistuje žádný zákon, který by Šantovce Tower dával právo změnit historické panorama Olomouce. A jistě máme k dispozici mnoho lepších cest, jakými by se Olomouc měla rozvíjet, než tu, jakou se zde snaží uplatnit investor Šantovky Tower.

Rostislav Švácha

 

4 komentáře u „Rostislav Švácha reaguje na článek v Radničních listech“

 1. S komentářem profesora Šváchy nelze než souhlasit.

  Radniční listy jsou placeny z daní každého občana tohoto města – měly by být tudíž platformou dialogu jednotlivých článků občanské společnosti, nikoliv nástrojem propagandy dočasně vládnoucích elit. Manipulace s veřejným míněním nevedla nikdy v minulosti k dobrým koncům. A k dobrým koncům nepovede ani skryté nahrazování demokracie postdemokracií.

  Místo dlouhého vysvětlování :

  Britský politolog Colin Crouch popsal postdemokracii jako postupné nahrazování právního státu a parlamentní demokracie strukturou lobujících mocenských skupin, jejichž cílem je smlouváním prosadit taková pravidla hry, která jsou výhodná pro nejmocnější ekonomická uskupení.

 2. Vážený pane Švácho,

  Jsem rodilý Olomoučan 55 a tohle město mám rád, ale při nejlepší vůli si to Vaše historické panorama neumím představit. Čas od času přijíždím autem do Olomouce z různých směrů a do oka mi padnou teplárenské komíny (ve směru od Přáslavic) nebo věžák s vodojemem. Ve Vašem dopise se mi jeví jako nejdůležitější slovo ČÁST. Ano, je to opravdu jen malá část občanů, kteří jsou proti. Dále je malá část, která je pro a potom velká část, kté je to lhostejné.

  S pozdravem Jaromír Saňka

  1. dodatek:
   Samozřejmě, že existují výřezy, na kterých je vidět radnici s některými kosteli a se kterými Vy zřejmě argumentujete, ale do těchto výřezů nemůže Šantovka tower z místa, kde by měla stát, nikdy zasáhnout. Myslím si, že tohle již bylo napsáno v různých článcích, jen Vám to asi ještě nedochází.

   J.S.

   1. Vážený pane Saňko,
    děkujeme za komentář. Část populace, které to lhostejné opravdu není a která opakovaně projevila nesouhlasný postoj k diskutovanému záměru čítá po poslední z podpisových akcí přes 2000 obyvatel. Mimo to její názor podporují profesní seskupení (na padesát architektů či urbanistů), odborné rady (vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu) či zástupci akademické obce (vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Palackého).
    Pro Vaši lepší představu o vlivu plánované stavby na vzhled a charakter městské památkové rezervace Olomouc, tak jak je legislativně chráněná, doporučujeme ke studiu materiály, jež jsou ke stažení na těchto stránkách – zde přímý odkaz na tzv. Argumenty – proč říct ne!:
    http://www.krasnaolomouc.cz/?page_id=2144
    Děkujeme za Váš zájem,
    Za krásnou Olomouc, M. Mertová

Komentáře jsou uzavřeny.