Pavel Nasadil: Český architekt doma a v Anglii

Pavel_Nasadil_Český_architekt_doma_a_v_AngliiPavel Nasadil, žák profesora Emila Přikryla a společník ateliéru FAM architekti, se od jiných osobností české architektonické scény liší v tom, že se mu podařilo získat prestižní úkoly v zahraničí, konkrétně v Anglii. Česká veřejnost ho zná jako autora vítězných soutěžních projektů (naposled pro seniorské bydlení v Litomyšli) a vynikajících rodinných domů (například ve Velkém Týnci u Olomouce). Jeho tvorba pro Anglii však u nás známa není.

Beseda Pavla Nasadila s historikem architektury Rostislavem Šváchou bude hledat shodné a odlišné stránky architektonické praxe v českých zemích a v zahraničí.

Muzem moderního umění – Divadlo hudby, úterý 31. 3. 2015, 18.00 hodin

Vstup volný

 

Přednáška Zdeňka Szczyrby: Olomoucký maloobchod v éře konzumerismu

Zdeněk_Szczyrba_-_Olomoucký_maloobchod_v_éře_konzumerismuUplynulých 25 let transformace přineslo zásadní změny pro olomoucký maloobchod. Kromě dynamického rozvoje sítě velkoplošných prodejen to byly především klíčové prostorové a společenské změny, kterými město prošlo. Jak se vlastně změnilo nákupní prostředí v Olomouci? Je v ní ještě prostor pro další nákupní centrum? Jak se změnilo městské centrum po vzniku obchodního domu Šantovka?

Přednáší Zdeněk Szczyrba, vedoucí Katedry geografie Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci.

Arcidiecézní muzeum Olomouc – Mozarteum, středa 25. 3. 2015, 18.00 hodin

Vstup volný

Přednáška Huberta Guzika: Kolektivní a hotelové domy – Co jsou? Kde se vzaly v Československu? A mají nějakou budoucnost?

Hubert Guzik_Kolektivní a hotelové domy Co si představit pod pojmem koldům?  Jeden máme přímo v Olomouci, jen jsme si uvykli říkat mu hotelový dům.

O tomto specifickém fenoménu architektury 20. století přijede do olomouce přednášet historik umění Hubert Guzik, absolvent varšavské a pražské Karlovy univerzity, který v současnosti přednáší dějiny architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT.

Zveme Vás na přednášku nejen o olomouckém hoteláku

Slovo kolektivní dnes vzhledem k nedávným dějinám nemá nikterak dobrý zvuk. Koldomy ovšem nejsou ani komunistickým vynálezem, ani sovětským dovozem. O takových domech, které by pod jednou střechou obyvatelům nabídly byty a širokou paletu služeb (menzy, školky, jesle, čítárny či klubovny), uvažovali v průběhu celého dvacátého století sociologové, byznysmeni či feministky, a to napříč politickým spektrem. Debatovali o nich pochopitelně také architekti. Přednáška přiblíží různé koncepty kolektivního bydlení, které se v českých zemích v průběhu dvacátého století objevily. Pokusí se také ukázat, zda může být kolektivní spolu-bydlení aktuální i v dnešní době.

Čtvrtek, 22. 5. 2014, 18.00 hod, sál Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc (Václavské nám. 4)

Vstup zdarma

 

Přednáška Pavla Zatloukala: Brno, Olomouc a Hradec Králové v časech mezi Waterloo a Verdunem (2.část)

Druhá část dvoudílné přednášky Pavla Zatloukala

Bylo mnohokrát řečeno, že státy se udržují těmi idejemi, z nichž vznikly. Je tomu ale tak rovněž u měst? Alespoň z hlediska jejich novodobé historie? Dvojice přednášek bude věnována tomu, jaké ideje stály u vzniku novodobého Brna, Olomouce a Hradce Králové – měst, která ještě v 19. století spojovalo mnohé: byla pevnostmi a současně hrdými královskými městy, z nichž první dvě spolu navíc po staletí soupeřila. A také jakými skutky byly či nebyly tyto ideje naplněny. Druhá část přednášky bude věnována boření hradeb a urbanistickému i architektonickému vývoji v Olomouci a Hradci Králové (1875- 1915). Nakonec se pokusíme odpovědět na zapeklitou otázku, proč Olomouc neprošla tak dynamickým a kvalitním rozvojem jako Brno a proč se nestala salonem republiky, jak začal být následně označován Hradec Králové.

 

Čtvrtek, 20.3. 2014, 18.00 hod, sál Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc (Václavské nám. 4)

Vstup zdarma

 

Přednáška Pavla Zatloukala: Brno, Olomouc a Hradec Králové v časech mezi Waterloo a Verdunem

První z dvojice přednášek prof. Pavla Zatloukala.

Bylo mnohokrát řečeno, že státy se udržují těmi idejemi, z nichž vznikly. Je tomu ale tak rovněž u měst? Alespoň z hlediska jejich novodobé historie? Dvojice přednášek bude věnována tomu, jaké ideje stály u vzniku novodobého Brna, Olomouce a Hradce Králové – měst, která ještě v 19. století spojovalo mnohé: byla pevnostmi a současně hrdými královskými městy, z nichž první dvě spolu navíc po staletí soupeřila. A také jakými skutky byly či nebyly tyto ideje naplněny. V první přednášce se budeme věnovat létům vymezeným koncem napoleonských válek a snahou všech tří pevností zbavit se opevnění, v níž bylo nejprve úspěšné pouze Brno (1815-1873) s jeho pozoruhodnou výstavbou okružní třídy. Druhá přednáška bude věnována boření hradeb a urbanistickému i architektonickému vývoji také v Olomouci a Hradci Králové (1875-1915). Nakonec se pokusíme odpovědět na zapeklitou otázku, proč Olomouc neprošla tak dynamickým a kvalitním rozvojem jako Brno a proč se nestala salonem republiky, jak začal být následně označován Hradec Králové.

 

Čtvrtek, 27.2. 2014, Sál Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc (Václavské nám. 4)

Vstup zdarma

Prezentace knihy: Martin Horáček, Za krásnější svět

Prezentace knihy historika a teoretika architektury Martina Horáčka Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století.

Moderuje historik umění Ondřej Jakubec.

Proč se nám líbí stará města a stavby v tradičních slozích? Proč se vedou spory o tom, zda je dnes přípustné stavět podobně? Jak se sympatie ke starým – tradičním – architektonickým formám vyrovnávají s novými názory a potřebami? Cestu k odpovědím na takové otázky nabízí nová kniha M. Horáčka. Vysvětluje, proč jsou tradiční (nemodernistické) architektonické styly stále populární a živé, a vypráví příběh vztahu člověka k tradičnímu stavění od konce 19. století do současnosti. Podrobně je představena situace v českých zemích. V předkládaném rozsahu a záběru nemá publikace ve světové odborné produkci srovnání.
Pořádáno ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal.

Vstup zdarma.

Po 24. 2. 2014 / 18.00 hodin / Café 87, Denisova 47, Olomouc

Rostislav Koryčánek: Meze urbanismu

O. s. Za krásnou Olomouc ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc Vás zve na další přednášku z cyklu věnovaného urbanismu. Začali jsme v roce 2011 veřejnou debatou o novém územním plánu Olomouce, slyšeli od té doby přední praktikující urbanisty Pavla Hniličku, Irenu Fialovou, Jana Jehlíka, Romana Kouckého. Tentokrát se můžeme těšit na pohled zvenčí. Poskytne nám jej historik architektury Rostislav Koryčánek, zakladatel a dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu Era 21. Na příkladu Brna, které důvěrně zná (je např. spoluautorem projektu BAM), nám přiblíží, jaké jsou MEZE URBANISMU, co všechno kromě cíleného plánování vstupuje do hry při utváření města. Pro Olomouc téma více než aktuální!

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc – Sál Mozarteum

středa 6.11.2013, 18.00 hodin

vstup zdarma

Architektura a veřejný prostor

Přednáška k výstavě Magdaleny Jetelové

Téma veřejného prostoru patří dnes ke klíčovým tématům architektonické diskuze i k důležitým motivům městských politik a plánů. Řada měst po celém světě pochopila, že investice do zlepšení veřejných prostorů mohou zásadně ovlivnit kvalitu prostředí celého města i jeho sociální atmosféru. Přednáška se zaměří na roli veřejného prostoru v dnešním městském životě, představí nejnovější zajímavé realizace úprav městských prostorů v Evropě a v USA a ukáže i často architektonicky a provozně netradiční řešení. Připomene také přínos uměleckých děl a aktivit pro oživení městských veřejných prostorů.

 

Přednášející: Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR

Úterý, 1. října 2013, 17 hodin
Muzeum moderního umění v Olomouci, Denisova 47  (Besední sál)

Roman Koucký: Hledejme minimum toho, co musíme, nikoli maximum toho, co můžeme

Rozhovor o urbanismu tady a teď

Vítěz mnoha urbanistických soutěží, autor knihy Elementární urbanismus a právě vznikajícího „metropolitního plánu“ Prahy, Roman Koucký, bude mluvit o urbanismu a o smyslu územního plánování v dnešních podmínkách. Dozvíme se, nakolik svazující je současná legislativa a nakolik můžeme k územnímu plánování přistupovat kreativně. Otázky bude klást olomoucký architekt a urbanista Pavel Grasse.

 

Čt 9. 5. 2013 v 18.00 hodin

Muzeum umění Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc – sál Mozarteum

Vstup zdarma

 

Pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s o. s. Za krásnou Olomouc a Nadací Via.

 

Svatopluk Sládeček: Architektura invence, vtipu a důvtipu

O projektech a realizacích (včetně rozhledny na nedalekém Kosíři) architektonického ateliéru Studio NEW WORK bude rozmlouvat jeden z nejinvenčnějších současných českých architektů Svatopluk Sládeček s historikem architektury Rostislavem Šváchou.

 

Čt 18. 4. 2013 v 18.00 hodin

 

Muzeum umění Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc – sál Mozarteum

 

Vstup zdarma

 

Pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s o. s. Za krásnou Olomouc.