Hned dvojí pozvání na nejbližší dny!

Akci Víkend v centru, jejíž detailní program naleznete zde, jsme podpořili vlastní účastí. Na pár dní obsadíme dlouho zanedbanou výkladní skříň jednoho z mnoha uzavřených obchodů (Ztracená 24). Zvlášť pak zveme na sobotní večer v nově vznikající scéně Divadla na cucky. V režii našeho spolku se v diskusi s odborníky pokusíme postihnout příčiny a možná řešení problémů spjatých s vylidňováním historického jádra.

Druhá pozvánka přichází ze zcela jiné oblasti. Členka spolku Martina Mertová s fotografem Tomášem Pospěchem vydali v loňském roce knihu s jednoduchým názvem „šumperák„. Co je k tomu vedlo a na co všechno při práci na knize přišli, vám sdělí v pondělí 10. 4. 2017 v Divadle architektury. Vše potřebné na pozvánce níže.

 

VYKROČ Z KRAJE!

Zveme na další akci z cyklu Divadlo architektury, na němž aktivně spolupracujeme. Už víme, že oba týmy pro nás chystají malou architektonickou improvizaci z modelů, modulů a čárovek. Budete moci poslouchat i prohlížet!

Muzeum umění Olomouc, Divadlo hudby (Denisova 47), čtvrtek 23. 3. 2017, 18:00

 

Architektura v rozhovoru: Rostislav Švácha – Pavla Melková

Zveme na další program DIVADLA ARCHITEKTURY, na němž spolek Za krásnou Olomouc spolupracuje s Muzeem umění Olomouc: 

MUO, Divadlo hudby (Denisova 47), pondělí 27. 2. 2017, 18:00

Přední český historik architektury Rostislav Švácha představí olomouckému publiku architektku a urbanistku Pavlu Melkovou. Držitelka řady architektonických ocenění (hlavní cena Grand Prix 2012,  East Centric Arhitext Awards 2013, nominace na evropskou cenu Mies van der Rohe Award 2013) navrhuje, publikuje, přednáší, učí, organizuje. Věnuje se tvorbě veřejného prostoru města, revitalizacím objektů a území i novostavbám. Miroslavu Cikánovi je partnerkou v ateliéru MCA. Od roku 2012 působí na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde založila Kancelář veřejného prostoru a v současnosti je ředitelkou Sekce detailu města. Za úspěšný Manuál tvorby veřejných prostranství byla nominována v soutěži Architekt roku 2014. Vydala knihy Prožívat architekturu; Stůl u okna, na stole kniha; Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody či Humanistická role architektury.

Rostislav Švácha se může ptát na roli architekta nebo veřejného prostoru, Pavla Melková objasní pojmy „celostní památková péče“ nebo „humanistická role architektury“. Na co se budete ptát Vy?

 

Pavel Zatloukal: Meditace o architektuře – přednáška spojená s prezentací nové knihy

ÚT | 31. 5. | 18:00:00 | Divadlo hudby

Historik architektury Pavel Zatloukal se domnívá, že novodobá olomoucká urbanistická a zčásti také architektonická kultura jsou poznamenány permanentní krizí. Ve své nejnovější knize se to na základě srovnání s vývojem Brna a Hradce Králové pokouší analyzovat, hledat počátky a příčiny této krize a pokusy o její dobová řešení.

Knihu vydalo nakladatelství Arbor Vitae, pořádáme ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

20160531_dh_zatloukal

Přednášky Rostilava Šváchy a Martina Strakoše o panelových sídlištích

Zveme vás na další z doprovodných prgramů k probíhající výstavě Příběh paneláku v Olomouckém kraji. V jeden večer dvě přednášky předních historiků architektury Rostislava Šváchy a Martina Strakoše! První z nich bude sledovat, jak o panelových sídlištích psal dobový tisk, včetně olomouckého stranického deníku Stráž lidu. Druhý se zaměří na víc než problematický vztah paneláků a historických center měst – jak se argumentovalo ve prospěch asanací a modernizací historických jader měst, a jaké výsledky tyto plány přinesly.

Přednáší: prof. Rostislav Švácha  a Mgr. Martin Strakoš

13. 5. 2015 v 18.00

Divadlo architektury, prostor Divadla hudby, Muzeum moderního umění, Denisova 47

Vstup volný

http://www.olmuart.cz/vystavy/pribeh-panelaku-v-olomouckem-kraji–543/

Přednáška Martina Horáčka: Chicago: architektura 1779-2015

Přednáška nás seznámí s městem, které patří k architektonicky nejzajímavějším na západní polokouli a jehož stavby několikrát zásadně ovlivnily dějiny světové architektury. Představen bude urbanista Frederick LawOlmsted a první zahradní předměstí Riverside, architekti Louis Sullivan a Daniel Burnham a nejstarší mrakodrapy, světová výstava 1893 a její následky, Frank LloydWright a prérijní styl, mrakodrap Chicago Tribune, druhá kariéra Miese van der Rohe, inženýr Fazlur Khan a poválečné mrakodrapy s rámovou konstrukcí, jakož i čerstvé stavby Franka Gehryho nebo Adriana Smithe, projektanta nejvyšších budov současnosti.

Přednáší: Martin Horáček z VUT v Brně

Muzeum moderního umění – Besední sál, Úterý 21. 4. 2015 v 18.00

Vstup volný

Pavel Nasadil: Český architekt doma a v Anglii

Pavel_Nasadil_Český_architekt_doma_a_v_AngliiPavel Nasadil, žák profesora Emila Přikryla a společník ateliéru FAM architekti, se od jiných osobností české architektonické scény liší v tom, že se mu podařilo získat prestižní úkoly v zahraničí, konkrétně v Anglii. Česká veřejnost ho zná jako autora vítězných soutěžních projektů (naposled pro seniorské bydlení v Litomyšli) a vynikajících rodinných domů (například ve Velkém Týnci u Olomouce). Jeho tvorba pro Anglii však u nás známa není.

Beseda Pavla Nasadila s historikem architektury Rostislavem Šváchou bude hledat shodné a odlišné stránky architektonické praxe v českých zemích a v zahraničí.

Muzem moderního umění – Divadlo hudby, úterý 31. 3. 2015, 18.00 hodin

Vstup volný

 

Přednáška Zdeňka Szczyrby: Olomoucký maloobchod v éře konzumerismu

Zdeněk_Szczyrba_-_Olomoucký_maloobchod_v_éře_konzumerismuUplynulých 25 let transformace přineslo zásadní změny pro olomoucký maloobchod. Kromě dynamického rozvoje sítě velkoplošných prodejen to byly především klíčové prostorové a společenské změny, kterými město prošlo. Jak se vlastně změnilo nákupní prostředí v Olomouci? Je v ní ještě prostor pro další nákupní centrum? Jak se změnilo městské centrum po vzniku obchodního domu Šantovka?

Přednáší Zdeněk Szczyrba, vedoucí Katedry geografie Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci.

Arcidiecézní muzeum Olomouc – Mozarteum, středa 25. 3. 2015, 18.00 hodin

Vstup volný

Přednáška Huberta Guzika: Kolektivní a hotelové domy – Co jsou? Kde se vzaly v Československu? A mají nějakou budoucnost?

Hubert Guzik_Kolektivní a hotelové domy Co si představit pod pojmem koldům?  Jeden máme přímo v Olomouci, jen jsme si uvykli říkat mu hotelový dům.

O tomto specifickém fenoménu architektury 20. století přijede do olomouce přednášet historik umění Hubert Guzik, absolvent varšavské a pražské Karlovy univerzity, který v současnosti přednáší dějiny architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT.

Zveme Vás na přednášku nejen o olomouckém hoteláku

Slovo kolektivní dnes vzhledem k nedávným dějinám nemá nikterak dobrý zvuk. Koldomy ovšem nejsou ani komunistickým vynálezem, ani sovětským dovozem. O takových domech, které by pod jednou střechou obyvatelům nabídly byty a širokou paletu služeb (menzy, školky, jesle, čítárny či klubovny), uvažovali v průběhu celého dvacátého století sociologové, byznysmeni či feministky, a to napříč politickým spektrem. Debatovali o nich pochopitelně také architekti. Přednáška přiblíží různé koncepty kolektivního bydlení, které se v českých zemích v průběhu dvacátého století objevily. Pokusí se také ukázat, zda může být kolektivní spolu-bydlení aktuální i v dnešní době.

Čtvrtek, 22. 5. 2014, 18.00 hod, sál Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc (Václavské nám. 4)

Vstup zdarma

 

Přednáška Pavla Zatloukala: Brno, Olomouc a Hradec Králové v časech mezi Waterloo a Verdunem (2.část)

Druhá část dvoudílné přednášky Pavla Zatloukala

Bylo mnohokrát řečeno, že státy se udržují těmi idejemi, z nichž vznikly. Je tomu ale tak rovněž u měst? Alespoň z hlediska jejich novodobé historie? Dvojice přednášek bude věnována tomu, jaké ideje stály u vzniku novodobého Brna, Olomouce a Hradce Králové – měst, která ještě v 19. století spojovalo mnohé: byla pevnostmi a současně hrdými královskými městy, z nichž první dvě spolu navíc po staletí soupeřila. A také jakými skutky byly či nebyly tyto ideje naplněny. Druhá část přednášky bude věnována boření hradeb a urbanistickému i architektonickému vývoji v Olomouci a Hradci Králové (1875- 1915). Nakonec se pokusíme odpovědět na zapeklitou otázku, proč Olomouc neprošla tak dynamickým a kvalitním rozvojem jako Brno a proč se nestala salonem republiky, jak začal být následně označován Hradec Králové.

 

Čtvrtek, 20.3. 2014, 18.00 hod, sál Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc (Václavské nám. 4)

Vstup zdarma