Přednáška Pavla Zatloukala: Brno, Olomouc a Hradec Králové v časech mezi Waterloo a Verdunem

První z dvojice přednášek prof. Pavla Zatloukala.

Bylo mnohokrát řečeno, že státy se udržují těmi idejemi, z nichž vznikly. Je tomu ale tak rovněž u měst? Alespoň z hlediska jejich novodobé historie? Dvojice přednášek bude věnována tomu, jaké ideje stály u vzniku novodobého Brna, Olomouce a Hradce Králové – měst, která ještě v 19. století spojovalo mnohé: byla pevnostmi a současně hrdými královskými městy, z nichž první dvě spolu navíc po staletí soupeřila. A také jakými skutky byly či nebyly tyto ideje naplněny. V první přednášce se budeme věnovat létům vymezeným koncem napoleonských válek a snahou všech tří pevností zbavit se opevnění, v níž bylo nejprve úspěšné pouze Brno (1815-1873) s jeho pozoruhodnou výstavbou okružní třídy. Druhá přednáška bude věnována boření hradeb a urbanistickému i architektonickému vývoji také v Olomouci a Hradci Králové (1875-1915). Nakonec se pokusíme odpovědět na zapeklitou otázku, proč Olomouc neprošla tak dynamickým a kvalitním rozvojem jako Brno a proč se nestala salonem republiky, jak začal být následně označován Hradec Králové.

 

Čtvrtek, 27.2. 2014, Sál Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc (Václavské nám. 4)

Vstup zdarma

Prezentace knihy: Martin Horáček, Za krásnější svět

Prezentace knihy historika a teoretika architektury Martina Horáčka Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století.

Moderuje historik umění Ondřej Jakubec.

Proč se nám líbí stará města a stavby v tradičních slozích? Proč se vedou spory o tom, zda je dnes přípustné stavět podobně? Jak se sympatie ke starým – tradičním – architektonickým formám vyrovnávají s novými názory a potřebami? Cestu k odpovědím na takové otázky nabízí nová kniha M. Horáčka. Vysvětluje, proč jsou tradiční (nemodernistické) architektonické styly stále populární a živé, a vypráví příběh vztahu člověka k tradičnímu stavění od konce 19. století do současnosti. Podrobně je představena situace v českých zemích. V předkládaném rozsahu a záběru nemá publikace ve světové odborné produkci srovnání.
Pořádáno ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal.

Vstup zdarma.

Po 24. 2. 2014 / 18.00 hodin / Café 87, Denisova 47, Olomouc

Veřejná diskuze: hanácké Dubaj!?

Veřejná diskuze Kde domov můj? hanácké Dubaj!? se koná u příležitosti stejnojmenné výstavy právě probíhající v Centru současného umění DOX v Praze.  Debaty Kde domov můj? se pořádají na různých místech v celé ČR a jsou vždy zahájeny stejnou otázkou „Co je doma?“. Z odpovědí DOX vypracuje republikový diagram, v němž budou odpovědi použity v podobě jednoduchých grafických značek. Mapa pomůže odhalit, co účastníky diskusí z různých lokalit v představách o domově spojuje a rozděluje.

Olomoucká diskuze bude směřovat k otázkám týkajícím se identity města. Rádi bychom se zaměřili především na nejožehavější aktuální téma, na problematiku výškových staveb, zvláště plánovanou Šantovku Tower. Na diskusi jsme pozvali zástupce všech zainteresovaných stran včetně zástupců investora i města. Pozvání přijali generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, architekt a urbanista Pavel Grasse, architekt a autor odborné analýzy výškového zónování města Olomouce David Mareš a historik architektury Rostislav Švácha, moderování se ujme architekt Martin Lubič.

Středa, 27.listopadu 2013, v 18 hodin

Aula Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křižkovského 10

Pořadatelé: o. s. Za krásnou Olomouc, Filozofická fakulta UP Olomouc

Rostislav Koryčánek: Meze urbanismu

O. s. Za krásnou Olomouc ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc Vás zve na další přednášku z cyklu věnovaného urbanismu. Začali jsme v roce 2011 veřejnou debatou o novém územním plánu Olomouce, slyšeli od té doby přední praktikující urbanisty Pavla Hniličku, Irenu Fialovou, Jana Jehlíka, Romana Kouckého. Tentokrát se můžeme těšit na pohled zvenčí. Poskytne nám jej historik architektury Rostislav Koryčánek, zakladatel a dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu Era 21. Na příkladu Brna, které důvěrně zná (je např. spoluautorem projektu BAM), nám přiblíží, jaké jsou MEZE URBANISMU, co všechno kromě cíleného plánování vstupuje do hry při utváření města. Pro Olomouc téma více než aktuální!

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc – Sál Mozarteum

středa 6.11.2013, 18.00 hodin

vstup zdarma

Den architektury provede zájemce olomouckým a prostějovským industriálem

Slévárna, cementárna, pivovar, oděvní závody nebo stavební firma. To jsou některé ze zastávek architektonických procházek s odborníky, které se uskuteční 5. a 6. října v Olomouci a Prostějově v rámci celostátního Dne architektury. Industriální zaměření třetího ročníku akce pořádané při příležitosti Mezinárodního dne architektury vychází i z jejího motta „Objevte své město“.

Garantem Dne architektury na Olomoucku je sdružení Za krásnou Olomouc a jak podotkl jeho bývalý předseda Alexandr Jeništa, letošní program bude „objevovat“ historické i současné industriální stavby v Olomouci a Prostějově. „Průmyslové stavby, industriální architekturu většinou jen nepozorně míjíme, vnímáme ji jako okrajovou a nepatřičnou součást městského prostředí, soustředěnou hlavně na předměstí. Tyto stavby ale mají nejen bohatou historii, ale leckdy také nezpochybnitelnou architektonickou a estetickou kvalitu. A naším cílem je na tuto skutečnost upozornit,“ vysvětlil Jeništa tematické zaměření letošního Dne architektury.

Úvodní historický vhled do tématu industriální architektury obstará přednáška Lukáše Berana z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT nazvaná Domy pro stroje, která se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 17 hodin v Arcidiecézním muzeu Olomouc. „Lukáš Beran se bude věnovat vzniku moderní architektury pro potřeby průmyslu od devatenáctého po dvacáté století, průmyslovým architektům a průmyslovému stavění. To vše také doloží na světových i domácích příkladech, včetně staveb v Olomouckém kraji,“ shrnul Jeništa.

A právě zajímavé průmyslové stavby na Olomoucku budou cílem dvou procházek plánovaných na víkend 5. a 6. října. Zatímco v sobotu 5. října se zájemci mohou vydat s Lukášem Beranem za poznáním historie olomouckého průmyslového předměstí Holice, v neděli 6. října je čeká výlet do Prostějova s historičkou umění Zuzanou Křenkovou a průvodcem Janem Jeništou. „V Olomouci se zastavíme mimo jiné u areálu nové slévárny a modelárny Kosmos, cementárny Hrůza & Rosenberg, zmíníme se o bohaté historii sladovny Moritze Fischera, Solných mlýnů nebo Hanáckého pivovaru. A v Prostějově? Stačí zmínit jen značky – Wikov, tedy slavná historie firmy Wichterle a Kovařík, oděvní závody průmyslníka Jana Nehery nebo konfekční fabriky Arnošta Rolného. Na jednu procházku je toho víc než dost,“ přiblížila trasy historička umění a členka výboru sdružení Za krásnou Olomouc Martina Mertová.

Součástí programu Dne architektury v Olomouci je také slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Rudolfa Eiltenbergera, kterou uděluje sdružení Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a v celém Olomouckém kraji. Mezi deseti finalisty je například rozhledna na vrcholu Velkého Kosíře, expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku, rekonstrukce Náměstí Svobody v Mohelnici, tělocvična olomouckého Gymnázia Čajkovského zvaná „ČajkAréna“ nebo Tyršův most v Přerově. Slavnostnímu vyhlášení, kterého se ujme moderátor Jakub Železný, bude v sobotu 5. října od 15 hodin předcházet malá industriální exkurze o proměně obilního sila Hanáckých mlýnů, o níž promluví její autor, architekt Tomáš Pejpek a investorka Barbora Králíková.

Třetí ročník Dne architektury, který pořádá při příležitosti Mezinárodního dne architektury pražské občanské sdružení Kruh, proběhne v 41 městech České republiky, ale také na Slovensku a v Londýně. Program nabídne celkem 75 akcí.

 

Den architektury – Olomoucko – Program

 

ČTVRTEK | 3. 10. | 18.00 hod. | Arcidiecézní muzeum Olomouc | sál Mozarteum

Domy pro stroje

Přednáška historika architektury Lukáše Berana o vzniku moderní architektury pro potřeby průmyslu od devatenáctého po dvacáté století, o průmyslových architektech a průmyslovém stavění-ukázáno na světových i domácích příkladech, včetně staveb v Olomouckém kraji. O anglických textilkách, amerických automobilkách i českých pivovarech, továrních zámcích, železobetonových klasicismech a akváriu se slečnami. Autor přednášky, která zahájí olomoucké Dny architektury tentokrát ve znamení „industriálu“, pracuje ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT.

 

SOBOTA | 5.10. | 10.00 hod. | sraz: tramvajová zastávka fibichova

Olomouc – průmyslové předměstí Holice

Procházka olomouckým industriálem s historikem architektury Lukášem Beran pracovníkem Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Areály nové slévárny a modelárny Kosmos, cementárny Hrůza & Rosenberg, dějiny sladovny Moritze Fischera, Solných mlýnů nebo Hanáckého pivovaru.

 

SOBOTA | 5.10. | 15.00 hod. | Vila na sile | Silo pod vilou (Polská 7)

Cena Rudolfa Eitelbergera 2013

Jakub Železný (ČT) uvede třetí ročník ceny o. s. Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a v celém Olomouckém kraji. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v technickém zázemí bývalé silážní budovy Hanáckých mlýnů, dnes již celosvětově proslavené nástavbou „Vily na sile“.

Ceremoniálu bude předcházet malá industriální exkurze za účasti architekta Tomáše Pejpka a investorky Barbory Králíkové mapující proměnu obilního sila.

 

NEDĚLE | 6.10. | 14.00 hod. | sraz: před vlakovým nádražím Prostějov (odjezd vlaku z Hl. nádraží Olomouc. 13.34)

Olomouc – Prostějov – Industriální stopy

Procházka po nejzajímavějších průmyslových stavbách Prostějova s historickou umění Zuzanou Křenkovou a průvodcem Janem Jeništou. Slavná historie firmy Wichterle a Kovařík, funkcionalistický závod oděvního průmyslníka Jana Nehery, který je těsně před demolicí, i fabriky Arnošta Rolného. Díla funkcionalisty Antonína Navrátila, Janákova žáka, a produkce prostějovské stavební firmy Konečný-Nedělník.

 

 

kontakt pro média

krasnaolomouc@seznam.cz

Alexandr Jeništa   605 288 116   alexandr.jenista@gmail.com

Martina Mertová   777 576 087   martinamertova@seznam.cz

 

Architektura a veřejný prostor

Přednáška k výstavě Magdaleny Jetelové

Téma veřejného prostoru patří dnes ke klíčovým tématům architektonické diskuze i k důležitým motivům městských politik a plánů. Řada měst po celém světě pochopila, že investice do zlepšení veřejných prostorů mohou zásadně ovlivnit kvalitu prostředí celého města i jeho sociální atmosféru. Přednáška se zaměří na roli veřejného prostoru v dnešním městském životě, představí nejnovější zajímavé realizace úprav městských prostorů v Evropě a v USA a ukáže i často architektonicky a provozně netradiční řešení. Připomene také přínos uměleckých děl a aktivit pro oživení městských veřejných prostorů.

 

Přednášející: Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR

Úterý, 1. října 2013, 17 hodin
Muzeum moderního umění v Olomouci, Denisova 47  (Besední sál)

Architektonická procházka Havířovem

Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci se sdruženími Za krásnou Olomouc a Za krásnou Ostravu vás zvou na architektonickou procházku s historikem architektury Martinem Strakošem.

Sraz: ve vestibulu vlakového nádraží v Havířově v neděli 8. září ve 13:00.
Procházka začne symbolicky v prostoru demolicí ohroženého vestibulu vlakového nádraží v Havířově, navrženého havířovským architektem Josefem Hrejsemnou (1928-2010). Poté se vydáme do centra Havířova. Pozornost zaměříme jak na starší památky, dokumentující …venkovskou minulost zdejší krajiny (kostel a zámek), tak především na výstavbu hornického sídliště a posléze nového města od poloviny minulého století do současnosti. Dále se budeme věnovat Kulturnímu domu Petra Bezruče, současné budově havířovské radnice (býv. učiliště Pavky Korčagina), bývalému kinu Radost, domu Lučina, bloku Labužníka nebo nedávno přestavěnému kinu Centrum, jehož původní podobu navrhl architekt Bronislav Firla (1924), přestavbu pak architekt Josef Kiszka (1952). Prohlédneme si i prostory havířovských tříd, ulic, náměstí a nábřeží. Podle časových možností a počasí budeme pokračovat prohlídkou sídlištní zástavby, autobusového nádraží a sousední víceúčelové sportovní haly.
Tuto akci podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Nadace české architektury.
Tímto výletem vyjádřujeme podporu havířovské iniciativě za zachování tamního vlakového nádraží.

spoj z Olomouce do Havířova:
11.35 odjezd vlakem (RegioJet) z Olomouce, 12.56 příjezd do Havířova

zpáteční spoje z Havířova do Olomouce:
17.36 odjezd vlakem (RegioJet) z Havířova, 19.00 návrat do Olomouce
nebo 18.05 odjezd vlakem z Havířova (s přestupy v Ostravě a Přerově), 20.02 návrat do Olomouce

Výlet na rozhlednu na Velkém Kosíři

Za krásnou Olomouc Vás zve v sobotu 20. července 2013 na Výlet na rozhlednu na Velkém Kosíři s architektem Svatoplukem Sládečkem

Je možné zvolit několik tras výstupu na Velký Kosíř, každý si může vybrat podle své kondice:
1. vlakem z Olomouce do Čelechovic (odjezd 11.07, příjezd 11.40), odtud pěšky, a to buď přímo Naučnou stezkou Velký Kosíř (po zelené) 5 km, nebo Mánesovou cestou (po žluté) přes Čechy pod Kosířem 8.5 km
2. autobusem z Olomouce do Čech pod Kosířem (odjezd 12.30, příjezd 13.25) a odtud pěšky po žluté 2.5 km na vrchol

Podle volby trasy se sejdeme:
1. v Čechách pod Kosířem (u kostela) v 13.25 s architektem Svatoplukem Sládečkem a historikem umění Rostislavem Šváchou
nebo
2. na Velkém Kosíři u rozhledny kolem 14.00

Na Velkém Kosíři si prohlédneme stavbu nedávno otevřené rozhledny od architekta Svatopluka Sládečka, který nás seznámí s její koncepcí, a pokocháme se výhledem na Bouzovské vrchy, na rozsáhlou hanáckou nížinu a za dobrého počasí prý i na siluetu Nízkého Jeseníku. Vařte, smažte, pečte a zavařujte, protože na kopci u rozhledny, pokud nám to dopřeje počasí, si uděláme společný piknik, takže ani deky nezapomeňte vzít s sebou.

Podle kondice a počasí je možné pokračovat:
1. Mánesovou cestou (po žluté) 6 km do Slatinic, odkud odjíždí vlak do Olomouce v 17.52 (návrat v 18.47)
nebo
2. po zelené na sever přes keltské oppidum u Ludéřova až do Náměště na Hané (11 km) s návratem v 18.45 (odjezd z Náměště v 18.01) či 20.47 (odjezd z Náměště v 20.01) vlakem do Olomouce
nebo
3. sestoupit zpátky do Čech pod Kosířem (2.5), odkud odjíždí autobus do Prostějova v 16.17 (pak vlakem v 17.00 do Olomouce s návratem v 17.26, nebo přímým autobusem do Olomouce v 17.10)

Moc se na Vás těšíme.

Urbanisticko-ekologická procházka: Morava v Olomouci

Urbanisticko-ekologická procházka podél řeky Moravy v doprovodu Michala Krejčího z Unie pro řeku Moravu s výkladem o řece jako součásti města, o realizovaných a připravovaných protipovodňových opatřeních, o rekreačních a ekologických funkcích řeky ve městě ad.

 

Setkáme se v 15.00 na mostě přes řeku Moravu na Komenského tř. a vydáme se po trase: nábřežní úsek – Blahoslavova ul. – Morava pod soutokem s Bystřicí – jez u plynárny a obtokový kanál – U Rybářských stavů – most U Dětského domova – most na Velkomoravské ul. – Střední Morava / Mlýnský potok – most u Sokolovny – Bezručovy sady – nábřeží Přemyslovců.

Vycházku zakončíme promítáním snímků z historie a současnosti řeky Moravy v Olomouci (i dalších řek ve městech) v 18.30 v kavárně Mezi světy.

Petr Daněk: Imploze vs. exploze města

V současnosti má Olomouc tendenci k novému extenzivnímu rozvoji, ačkoli demografické prognózy jsou na období několika desítek let negativní. Území při řece Moravě v jižní části města je jedním z několika míst, které nabízí prostor pro rozvoj intenzivní. Architekt představí ideu kompaktního města s čtvrtěmi dobře fungujícími i bez větší závislosti na hlavním jádru, a to na příkladu nové čtvrti nazvané Poříčí. Jde o alternativu k návrhu nového územního plánu – město s přívětivou intenzitou obyvatel i aktivit, které samo sebe nezatěžuje nadbytečnou dopravou.

 

Petr Daněk vystudoval prostorové plánování na Vysokém učení technickém v Brně.

 

Café 87, Denisova 47, Olomouc

Vernisáž: St 22. 5. v 18.30 hodin