Den architektury provede zájemce olomouckým a prostějovským industriálem

Slévárna, cementárna, pivovar, oděvní závody nebo stavební firma. To jsou některé ze zastávek architektonických procházek s odborníky, které se uskuteční 5. a 6. října v Olomouci a Prostějově v rámci celostátního Dne architektury. Industriální zaměření třetího ročníku akce pořádané při příležitosti Mezinárodního dne architektury vychází i z jejího motta „Objevte své město“.

Garantem Dne architektury na Olomoucku je sdružení Za krásnou Olomouc a jak podotkl jeho bývalý předseda Alexandr Jeništa, letošní program bude „objevovat“ historické i současné industriální stavby v Olomouci a Prostějově. „Průmyslové stavby, industriální architekturu většinou jen nepozorně míjíme, vnímáme ji jako okrajovou a nepatřičnou součást městského prostředí, soustředěnou hlavně na předměstí. Tyto stavby ale mají nejen bohatou historii, ale leckdy také nezpochybnitelnou architektonickou a estetickou kvalitu. A naším cílem je na tuto skutečnost upozornit,“ vysvětlil Jeništa tematické zaměření letošního Dne architektury.

Úvodní historický vhled do tématu industriální architektury obstará přednáška Lukáše Berana z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT nazvaná Domy pro stroje, která se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 17 hodin v Arcidiecézním muzeu Olomouc. „Lukáš Beran se bude věnovat vzniku moderní architektury pro potřeby průmyslu od devatenáctého po dvacáté století, průmyslovým architektům a průmyslovému stavění. To vše také doloží na světových i domácích příkladech, včetně staveb v Olomouckém kraji,“ shrnul Jeništa.

A právě zajímavé průmyslové stavby na Olomoucku budou cílem dvou procházek plánovaných na víkend 5. a 6. října. Zatímco v sobotu 5. října se zájemci mohou vydat s Lukášem Beranem za poznáním historie olomouckého průmyslového předměstí Holice, v neděli 6. října je čeká výlet do Prostějova s historičkou umění Zuzanou Křenkovou a průvodcem Janem Jeništou. „V Olomouci se zastavíme mimo jiné u areálu nové slévárny a modelárny Kosmos, cementárny Hrůza & Rosenberg, zmíníme se o bohaté historii sladovny Moritze Fischera, Solných mlýnů nebo Hanáckého pivovaru. A v Prostějově? Stačí zmínit jen značky – Wikov, tedy slavná historie firmy Wichterle a Kovařík, oděvní závody průmyslníka Jana Nehery nebo konfekční fabriky Arnošta Rolného. Na jednu procházku je toho víc než dost,“ přiblížila trasy historička umění a členka výboru sdružení Za krásnou Olomouc Martina Mertová.

Součástí programu Dne architektury v Olomouci je také slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Rudolfa Eiltenbergera, kterou uděluje sdružení Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a v celém Olomouckém kraji. Mezi deseti finalisty je například rozhledna na vrcholu Velkého Kosíře, expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku, rekonstrukce Náměstí Svobody v Mohelnici, tělocvična olomouckého Gymnázia Čajkovského zvaná „ČajkAréna“ nebo Tyršův most v Přerově. Slavnostnímu vyhlášení, kterého se ujme moderátor Jakub Železný, bude v sobotu 5. října od 15 hodin předcházet malá industriální exkurze o proměně obilního sila Hanáckých mlýnů, o níž promluví její autor, architekt Tomáš Pejpek a investorka Barbora Králíková.

Třetí ročník Dne architektury, který pořádá při příležitosti Mezinárodního dne architektury pražské občanské sdružení Kruh, proběhne v 41 městech České republiky, ale také na Slovensku a v Londýně. Program nabídne celkem 75 akcí.

 

Den architektury – Olomoucko – Program

 

ČTVRTEK | 3. 10. | 18.00 hod. | Arcidiecézní muzeum Olomouc | sál Mozarteum

Domy pro stroje

Přednáška historika architektury Lukáše Berana o vzniku moderní architektury pro potřeby průmyslu od devatenáctého po dvacáté století, o průmyslových architektech a průmyslovém stavění-ukázáno na světových i domácích příkladech, včetně staveb v Olomouckém kraji. O anglických textilkách, amerických automobilkách i českých pivovarech, továrních zámcích, železobetonových klasicismech a akváriu se slečnami. Autor přednášky, která zahájí olomoucké Dny architektury tentokrát ve znamení „industriálu“, pracuje ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT.

 

SOBOTA | 5.10. | 10.00 hod. | sraz: tramvajová zastávka fibichova

Olomouc – průmyslové předměstí Holice

Procházka olomouckým industriálem s historikem architektury Lukášem Beran pracovníkem Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Areály nové slévárny a modelárny Kosmos, cementárny Hrůza & Rosenberg, dějiny sladovny Moritze Fischera, Solných mlýnů nebo Hanáckého pivovaru.

 

SOBOTA | 5.10. | 15.00 hod. | Vila na sile | Silo pod vilou (Polská 7)

Cena Rudolfa Eitelbergera 2013

Jakub Železný (ČT) uvede třetí ročník ceny o. s. Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a v celém Olomouckém kraji. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v technickém zázemí bývalé silážní budovy Hanáckých mlýnů, dnes již celosvětově proslavené nástavbou „Vily na sile“.

Ceremoniálu bude předcházet malá industriální exkurze za účasti architekta Tomáše Pejpka a investorky Barbory Králíkové mapující proměnu obilního sila.

 

NEDĚLE | 6.10. | 14.00 hod. | sraz: před vlakovým nádražím Prostějov (odjezd vlaku z Hl. nádraží Olomouc. 13.34)

Olomouc – Prostějov – Industriální stopy

Procházka po nejzajímavějších průmyslových stavbách Prostějova s historickou umění Zuzanou Křenkovou a průvodcem Janem Jeništou. Slavná historie firmy Wichterle a Kovařík, funkcionalistický závod oděvního průmyslníka Jana Nehery, který je těsně před demolicí, i fabriky Arnošta Rolného. Díla funkcionalisty Antonína Navrátila, Janákova žáka, a produkce prostějovské stavební firmy Konečný-Nedělník.

 

 

kontakt pro média

krasnaolomouc@seznam.cz

Alexandr Jeništa   605 288 116   alexandr.jenista@gmail.com

Martina Mertová   777 576 087   martinamertova@seznam.cz