Kde domov můj? Hanácké Dubaj!?

Ve středu 27. listopadu 2013 uspořádalo o. s. Za krásnou Olomouc v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci veřejnou diskusi „Kde domov můj? Hanácké Dubaj!?“, a to u příležitosti stejnojmenné výstavy právě probíhající v Centru současného umění DOX. Debaty „Kde domov můj?“ se uskutečnily i v dalších městech v celé ČR a byly vždy zahájeny společnou otázkou „Co je doma?“. DOX zpracovává republikový diagram, v němž budou odpovědi použity v podobě jednoduchých grafických značek. Mapa pomůže odhalit, co účastníky diskusí z různých lokalit v představách o domově spojuje a rozděluje.

Olomoucká diskuse směřovala k otázkám týkajícím se identity města a už záhy se stočila přímo k nejožehavějšímu z aktuálních místních témat, k tématu výškových staveb, zvláště pak k plánované kontroverzní stavbě Šantovka Tower. Pozvání na diskusi, kterou moderoval architekt Martin Lubič, přijali architekt a urbanista Pavel Grasse, architekt a autor odborné analýzy výškového zónování města Olomouce David Mareš, historik architektury Rostislav Švácha a filozof a politolog Martin Škabraha. Generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková pozvání přijala, ale kvůli nemoci ji nakonec zastoupil ředitel NPÚ ú. o. p. v Olomouci František Chupík.

Na diskusi byli pozváni také zástupci investora i města. Měli jsme zájem o to, aby všechny zainteresované strany dostaly rovnocenný prostor. Pevně jsme věřili, že rovněž zástupci města a investora si vyhradí čas a diskuse se zúčastní, protože bez jejich názoru by se celou kausu nepodařilo řádně prodiskutovat a veřejnosti vysvětlit. Zástupci investora, tiskový mluvčí projektu Šantovka Juraj Aláč i jeden ze zástupců společnosti SMC Development Richard Morávek, pozvání přímo odmítli. To nás nijak zvlášť nepřekvapilo, vzhledem k tomu, že si nikdo ze zástupců investora netroufl obhájit projekt Šantovka Tower dokonce ani na veřejné debatě, kterou letos v únoru pod názvem „Výškové stavby a rozvoj města Olomouce?“ pořádalo o.p.s. Civipolis. Ovšem orgán státní památkové péče, který vydává závazná stanoviska ve věcech týkajících se veřejného zájmu, by měl být schopen si před veřejností své stanovisko obhájit, proto jsme kromě primátora města Olomouce Martina Novotného pozvali mezi řečníky i vedoucí stavebního odboru Evu Hyravou a vedoucí památkového oddělení Vlastu Kauerovou. Obě pozvání odmítly, protože se domnívají, že jejich účast na veřejné diskusi by mohla být neslučitelná s jejich podílem na výkonu veřejné správy. Primátor se omluvil, avšak na naši žádost o pověření kompetentní osoby, která by se diskuse zúčastnila, dosud neodpověděl. To jsou špatné signály nám občanům, město není schopné a nemá ani odvahu svůj postoj k věci vysvětlit.V občanech to vzbuzuje dojem z opakovaného selhávání státní správy a samosprávy a narůstají v nich velké pochybnosti.

Video: Záznam veřejné diskuze Kde domov můj? hanácké Dubaj!?

Ze strany města zůstávají nezodpovězeny následující otázky. Má vůbec naše město nějakou představu, jaká by měla být jeho identita, aby se v něm lidé cítili jako doma? Má město právo upřednostňovat rozvoj v podobě výstavby za každou cenu na úkor zachování tradičních hodnot, především kulturně historického dědictví?

Plánovaná stavba Šantovka Tower není zcela jistě banální záležitostí. Všichni jsme si vědomi toho, že by zásadním způsobem a na dlouhou dobu ovlivnila urbanistickou strukturu bezprostředního okolí historického jádra města. Můžeme se vůbec v našem městě cítit jako doma? Vždyť vedle bezpečí, které nám naše město skýtá, cítíme jakési úklady, naši představu domova chce někdo poškodit, narušit. „Bezpečí domova by měl někdo hlídat, v našem případě orgány památkové péče a pak samospráva. Měla by hlídat v našem, tedy veřejném zájmu, ale místo toho hlídá město v zájmu někoho jiného, hlídá zájmy nějakého podnikatele, který chce postavit mrakodrap a hodlá pocit bezpečí a štěstí našeho života obětovat,“ zdůraznil na diskusi historik architektury Rostislav Švácha.

Podobný problém spatřujeme i v plánovaném nelogickém přesunu pošty z náměstí Republiky do nákupního centra Šantovka. Jak je možné, že město dosud nic nepodniklo? Mohlo minimálně požádat Českou poštu o podrobnou analýzu, která by opodstatnila takové počínání. Pošta je veřejná služba. Nás občany ujišťuje, že jejím prvořadým cílem je přiblížit své provozovny co nejširšímu počtu zákazníků. Nesouhlasíme proto se zrušením této pobočky, která je v pěší dostupnosti mnoha obyvatel, drobných podnikatelů i velkých institucí (Filozofická fakulta UP, Rektorát UP, Arcibiskupství olomoucké, Krajské vojenské velitelství, Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci ad.), navíc je snadno dostupná i osobním automobilem. Otevírání poboček v privátních obchodních centrech je samozřejmě pochopitelné a účelné, ale nesmí se to dělat na úkor rušení tradičních a funkčních poboček umístěných ve městech.

 

Martina Potůčková, Petr Daněk