Veřejná diskuze: hanácké Dubaj!?

Veřejná diskuze Kde domov můj? hanácké Dubaj!? se koná u příležitosti stejnojmenné výstavy právě probíhající v Centru současného umění DOX v Praze.  Debaty Kde domov můj? se pořádají na různých místech v celé ČR a jsou vždy zahájeny stejnou otázkou „Co je doma?“. Z odpovědí DOX vypracuje republikový diagram, v němž budou odpovědi použity v podobě jednoduchých grafických značek. Mapa pomůže odhalit, co účastníky diskusí z různých lokalit v představách o domově spojuje a rozděluje.

Olomoucká diskuze bude směřovat k otázkám týkajícím se identity města. Rádi bychom se zaměřili především na nejožehavější aktuální téma, na problematiku výškových staveb, zvláště plánovanou Šantovku Tower. Na diskusi jsme pozvali zástupce všech zainteresovaných stran včetně zástupců investora i města. Pozvání přijali generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, architekt a urbanista Pavel Grasse, architekt a autor odborné analýzy výškového zónování města Olomouce David Mareš a historik architektury Rostislav Švácha, moderování se ujme architekt Martin Lubič.

Středa, 27.listopadu 2013, v 18 hodin

Aula Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křižkovského 10

Pořadatelé: o. s. Za krásnou Olomouc, Filozofická fakulta UP Olomouc