Tisková zpráva: Občané proti Šantovka Tower

Odbornou i laickou veřejnost v posledních dnech zaskočila informace o tom, že Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu, vedené Mgr. Vlastou Kauerovou, dalo bez jakýchkoliv podmínek souhlasné stanovisko k navrhované stavbě výškové budovy v lokalitě Šantovy ulice. Stanovisko je podkladem pro územní řízení, které bude nyní investor absolvovat. Záměr vystavět v dané lokalitě, tedy v ochranném pásmu městské památkové rezervace, 78 m vysokou výškovou budovu již od počátku kritizuje občanské sdružení Za krásnou Olomouc. „Pokud veřejnost má ještě možnost vzepjat se a vyjádřit odpor, pak je to právě teď. Ještě není vše ztraceno. Řada nekalostí politiků a úředníků může procházet jedině kvůli nezájmu občanů“, říká členka sdružení Martina Mertová. Sdružení zve spolu s dalšími aktivními občany a odbornými subjekty na veřejné shromáždění Občané proti Šantovka Tower v úterý 22. října 2013. Shromáždění a průvod má za cíl upozornit, že veřejnosti leží na srdci historické dědictví Olomouce a vnímá jej jako prioritu před neuváženými kroky privátních investorských zájmů.

Zájem veřejnosti o výškové stavby a jejich škodlivost pro historické jádro Olomouce graduje od doby výstavby BEA centra na třídě Kosmonautů. Na rozdíl od BEA centra je však lokalita Šantovky legislativně hájená statutem ochranného pásma městské památkové rezervace. Mnozí majitelé domů v ochranném pásmu znají přísnost a mnohdy až zarputilou snahu památkářů bránit jakýmkoliv změnám. Často je potíž přistavět patro nebo vyměnit okna s odkazem na ochranné pásmo. „Jak chce výkonný orgán památkové péče ustát před občany tak razantní výjimku ve svých pravidlech? Jak je možné, že stavba, která by svojí výškou zastínila i radniční věž a která by se tvrdě a kontrastně promítla v siluetě historického jádra, má před tou samou památkovou péčí zelenou? Čí zájmy pak taková památková péče hájí?“, ptá se Mertová.

Správní orgán památkové péče navíc bojkotuje názor instancí vyšších. Nerespektuje názory kompetentních, metodicky vybavených odborníků, za nimiž už stojí stoletá tradice vývoje úvah o památkové péči. Odborníci z oblasti památkové péče, architektury a urbanismu vyjádřili své jednoznačné NE prostřednictvím vědecké rady Národního památkového ústavu. Desítky významných osobností se k projektu ryze negativně vymezily v anketě na stránkách o. s. Za krásnou Olomouc. Mertová jmenuje přední české pedagogy Alenu Šrámkovou nebo Miroslava Masáka, největší osobnosti české architektury Emila Přikryla, Josefa Pleskota, z olomoucké intelektuální elity pak Jana Graubnera, Pavla Zatloukala, Františka Mezihoráka, nebo Michala Bartoše a dalo by se pokračovat. Čerstvě iniciativu za zachování vzácného Olomouckého panoramatu podpořil děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jiří Lach nebo předseda jejího akademického senátu, Tomáš Nejeschleba.

Olomoučtí občané svůj nesouhlas vyjádřili již dvěma peticemi (932 a 699 podpisů), které zodpovědné osoby včetně zastupitelů vyzývaly, aby hájili svěřené veřejné hodnoty. „To se, jak vidíme dnes, nestalo. Primátor tehdy přislíbil, že věc projedná zastupitelstvo dřív, než se město k žádosti investora vyjádří. Nyní je magistrát s investorem na jedné lodi, žádá spolu s ním o vydání stanovisek“, dodává architekt Tomáš Pejpek, který je v této kauze mluvčím Klubu architektů Olomoucka.

Podle oponentů je vydané závazné stanovisko zvráceným dokladem o tom, kam až se rozkol památkové péče mohl dostat. Názor odborné složky státní péče o památky vychází z posledních poznatků oboru o potřebách ochrany historického dědictví. „Výkonný orgán té samé státní památkové péče pod urputným tlakem investora a jeho peněz a s přitakáním vedení města servilně sklání hlavu,“ uzavírá Mertová.

Veřejné shromáždění Občané proti Šantovka Tower bude zahájeno v úterý 22. října 2013 v 17.00 hodin na Václavském náměstí, odkud se účastníci v průvodu vydají na rozhraní Horního a Dolního náměstí.

Tiskovou konferenci pořádá o. s. Za krásnou Olomouc

www.krasnaolomouc.cz

krasnaolomouc@seznam.cz

 

Kontakt pro média:

Mgr. Martina Mertová – martinamertova@seznam.cz, 777 57 60 87

Ing. arch. Tomáš Pejpek – pejpek@iol.cz, 777 184 772